Sponsoring

Sponsoring

Sponsoring

Sinds januari 2019 heeft Theater de Regenboog zich verbonden aan JanWillem en Margreeth Ypma. Zij zijn in de zomer van 2019 naar de Filipijnen verhuist.

Onder de vlag van stichting Hilaros doen zij hun werk. Deze stichting houdt zich bezig met het ondersteunen van christenen en christelijke organisaties die actief zijn met de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord en/of daad. Jan Willem en Margreeth zetten zich met hun ministry SHINE in om kansarmen hoop te geven op een beter bestaan en het evangelie te brengen in Woord en actie bij de kwetsbaarste mensen.

Van elke gegeven christelijke kindervoorstelling gaat 10 % rechtstreeks naar de familie Ypma. Dus als u een christelijk voorstelling boekt neemt u deel aan het werk wat God in de Filipijnen aan het doen is!

Sponsoring

  • Familie Ypma

Price - 10%